Ochrona Danych Osobowych

 

  • Dokumenty aplikacyjne, w szczególności CV i list motywacyjny przesłane do Elektroskndia Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dziadoszańskiej 10 w Poznaniu („Elektroskandia”) lub drogą elektroniczną poprzez specjalnie przygotowany system aplikacji  – jeżeli kandydat nie wyrazi zgody na ich umieszczenie w bazie rekrutacyjnej – są rozpatrywana w konkretnym procesie rekrutacyjnym, a w przypadku negatywnego ich rozpatrzenia – podlegają zniszczeniu.

 

  • Kandydaci, którzy chcą, aby ich aplikacja była rozpatrywana także w przyszłych procesach rekrutacyjnych powinni w swoich dokumentach umieścić klauzulę zgody na przechowywanie ich dokumentów w bazie rekrutacyjnej Elektroskandia Polska Sp. z o.o.  i ich przetwarzanie zgodnie z poniższym wzorem:

„Wyrażam zgodę dla Elektroskandia Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Dziadoszańskiej 10 w Poznaniu, na umieszczenie danych osobowych zawartych w mojej ofercie zatrudnienia w bazie danych rekrutacyjnych i przetwarzanie ich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji przez okres dwóch lat.”

Dokumenty aplikacyjne – jeżeli kandydat zawrze w nich powyższą klauzulę – są przechowywane w bazie rekrutacyjnej Elektroskandia przez okres 2 lat. Po tym okresie podlegają zniszczeniu. Elektroskandia zastrzega sobie prawo zwrócenia się do kandydata – drogą mailową lub telefoniczną – o przedłużenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych do celów rekrutacyjnych.

 

  • Elektroskandia jako administrator danych informuje, iż kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, a w przypadku kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przechowywanie ich w bazie rekrutacyjnej przez okres dwóch lat – odwołania zgody w każdym czasie. W tym celu należy wysłać e-mail z prośbą o usunięcie aplikacji z bazy rekrutacyjnej na adres biuro@elektroskandia.pl

 

  • Kandydaci, którzy w swoich dokumentach aplikacyjnych zawrą inne dane niż określone w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, powinni w swoich dokumentach aplikacyjnych zawrzeć podaną niżej klauzulę, w przeciwnym razie ich dokumenty aplikacyjne nie będą mogły być przez nas rozpatrywane.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Elektroskandia Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul Dziadoszańska 10 w Poznaniu, danych osobowych zawartych w mojej ofercie zatrudnienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. nr 133 poz. 883).”

Nowość od Schneider Electric - Gniazdo podwójne z serii Asfora

2018-05-15

W dobie coraz większej ilości urządzeń elektrycznych, które nas otaczają, spotykamy się z problemem wynikającym z nieprzystosowania instalacji elektrycznych. Podczas projektowania instalacji elektrycznych sprzed kilkunastu laty, nie...

...więcej

Plan podziału W.EG POLSKA Sp. z o.o.

2018-01-31

W związku z planowaną centralizacją funkcji właścicielskich i zarządczych spółek działających w Polsce w ramach Grupy W.EG Polska w załączeniu publikujemy plan podziału Elektroskandia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz W.EG Polska...

...więcej

Plan podziału Elektroskandia Polska Sp. z o.o.

2018-01-31

W związku z planowaną centralizacją funkcji właścicielskich i zarządczych spółek działających w Polsce w ramach Grupy W.EG Polska w załączeniu publikujemy plan podziału Elektroskandia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz W.EG Polska...

...więcej

Schneider ZELIO - Innowacje na każdym poziomie

Schneider ZELIO - Innowacje na każdym poziomie

2017-09-28

                  Schneider Electric wprowadził nową serię przekaźników Zelio, w skład której wchodzą przekaźniki elektromechaniczne, kontroli i monitorowania, czasowe...

...więcej

Please wait...
Please wait...